Welcome to our online store!

କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ |

ସେଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |ତଥାପି, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ |ଆଜି, ସଂପାଦକ ଆପଣଙ୍କୁ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶିଖାଇବେ |ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଦେଖିବା:

କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

1. ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ |ଚୋରି ବିରୋଧୀ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, କାରଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ଅପସାରିତ ହେବ, ଠିକ୍ ହେବ |

2. ବିଛିନ୍ନତା ଅତି ସରଳ, କବାଟ ଖୋଲ, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହ୍ୟକୁ ଦବ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିତର ଦବାନ୍ତୁ (ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରେ ଦବାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିବ), ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ସ୍କ୍ରୁ କା remove ଼ିଦିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ!ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଟିକିଏ ବଳ ସହିତ ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିତରେ ଏକ spring ରଣା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ହଠାତ୍ ପପ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଧକ୍କା ଦେବ |

3. ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ଅପସାରିତ ହେବା ପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ତଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଖୋଲା ପ୍ଲିଅର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସ୍ନାପ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ |ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |ଯେହେତୁ ମୋର ଘରେ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ |

4. ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାପ୍ ରିଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ମ ically ଳିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଏହାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ |

5. ଉଷ୍ମ ସ୍ମାରକ: ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଧ patient ର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ବାହ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୁ ଉପର ଉପରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସଂସ୍ଥାପନ ଦୃ firm, ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ପାଇ ପାରିବ | ବାହାରେ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ ଧିରେ ଧିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶେଷ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ |ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି କି?


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -01-2021 |